Baanblog

 
     

Update van de baancommissie: vragen van leden

Regelmatig worden leden van de baancommissie aangeschoten door geïnteresseerde leden die een vraag hebben. Veelal zijn deze vragen met natuurlijk het bijbehorende antwoord ook van interesse voor andere leden. Hierbij informatie over een tweetal actuele thema’s.

Waarom mogen de handicarts niet de baan in en de robotmaaier wel?
Wij vinden het vervelend dat leden die aangewezen zijn op handicart niet de baan in mogen. Het antwoord kan het best als volgt worden gegeven: "Vanwege de natte baan mogen de handicarts de baan niet in. Ondanks de natte baan moeten de machines de baan in. Het is de afgelopen maanden regelmatig boven 10 graden Celsius geweest, het gras is gegroeid, de fairways moesten gemaaid worden. Dat wordt alleen gedaan op de holes waar het kan, zoals ook de afgelopen periode is gebeurd.

Er is naar alternatieven gekeken:
  1. Via de werkpaden van de greenkeepers, dit creëert erg grote loopafstanden naar de bal, blijkt niet realistisch.
  2. Paden aanleggen door de baan, we hebben op veel holes te weinig ruimte, ook niet haalbaar.
Het antwoord zal voor de gebruiker van de handicart mogelijk weinig tevredenstellend zijn, wel hopen wij dat er begrip is voor het beleid van baancommissie en hoofdgreenkeeper.

Waarom zijn de grote beuk op de fairway van hole 4, het bosje bij hole 11 en de beukenaanplant rechts van de fairway van hole 11 weggehaald?
Het onderhoud aan bos bomen wordt gedaan in samenspraak met experts: de baanarchitect en specialisten met een bosbouwkundige achtergrond. Daarnaast vindt overleg plaats tussen de baancommissie en de HRC voor bomen die "in play" zijn voordat er gesnoeid en gekapt wordt. Op de ALV van november heeft de baancommissaris uiteengezet wat de plannen zijn. U kunt het baanplan 2016-2020 vinden op het ledengedeelte van de website, en wel bij “algemene ledeninfo” en het hoofdstuk “alv-documenten”. De dia's 6, 8, 11 en 12 gaan o.a. over dit thema.

Meer specifiek zijn de antwoorden op de gestelde vragen:
  1. De beuk op hole 4 valt in de categorie dood/slecht. Wij hebben na advies gemeend deze boom te moeten kappen. Hij is aan het einde van zijn levensduur en brengt nu nog geld op. Wanneer wij een paar jaar wachten brengt hij niets meer op. De boom was "in play", er is overlegd tussen baancommissie en HRC. Het bosje bij hole 11 is gesnoeid om de loofbomen vrij te stellen en daarmee betere groeimogelijkheid te geven.
  2. De nieuwe beukenaanplant is na overleg tussen baancommissie en HRC en mede op advies van de baanarchitect weggehaald.
      • Hierdoor worden de bomen die vanaf de tee gezien rechts van de nieuwe aanplant staan vrijgesteld, dit is een fraai stuk dat door volgroeide beuken in de verdrukking gaat komen.
      • Bij deze par 5 is het beter de green vanaf de tee zichtbaar te houden om de longhitter uit te dagen de kortste route te nemen, een goede slag wordt beloond en een slechte slag wordt afgestraft doordat men in de rough terecht komt en de green niet in 2 slagen te halen is.

Mocht u vragen hebben voor de baancommissie, aarzelt u dan niet en stuur ons een e-mail: baancommissie@sallandsche.nl.

Sallandsche Golfclub 'de Hoek'

Golfweg 2|7431 PR Diepenveen|
voor starttijden T:  +31 570 59 39 27(werkdagen: 08.30 – 16.00)|E:  caddiemaster@sallandsche.nl
 
voor secretariaat T:  +31 570 59 32 69(werkdagen: 08.30 – 16.00)|E:  secretariaat@sallandsche.nl
NAAR BOVEN
Sallandsche Golfclub 'de Hoek' © 2017   |   Powered by Idas B.V. Internet & ICT