Baanblog

 
     

Werkzaamheden vanaf 22 januari 2018

Zoals reeds in eerdere berichtgeving gemeld gaat de firma Hutteman maandag a.s. verder met de opruimwerkzaamheden die noodzakelijk zijn als gevolg van de stormschade. Het team van De Enk zal aan de slag gaan om de baan weer bespeelbaar te maken. Streven is de holes 10 t/m 18 zo snel mogelijk weer op orde te hebben zodat u weer de baan in kunt. De weersvoorspellingen voor volgende week zijn redelijk en als die uitkomen zal er ook onderhoud aan de greens plaatsvinden. 

Nadat de stormschade is opgeruimd gaat de firma Hutteman aan de slag met reeds besloten kapwerkzaamheden die voor deze winterperiode gepland staan. Het betreft enerzijds de verplichte kap ten gevolge van de VTA die in november is uitgevoerd en anderzijds de noodzakelijke kap van een aantal bomen waartoe besloten is na overleg met onze baanarchitect Christoph Städler. 

De door BoomOntzorging.Com in november gemaakte verplichte VTA (virtual tree assessment) in het kader van de boomveiligheidscontrole verplicht ons de kap van 49 bomen op een bestand van ruim 4.000 gekeurde bomen. Hoewel de bomen waarbij een kapadvies wordt gegeven veelal individuele bomen zijn, is een zeer grote groep bomen afgekeurd. Het betreft 28 valse acacia’s in de singel langs de sloot aan de noordzijde van hole 1. De bomen zijn circa 20 meter hoog en zijn door het opgroeien in de bosrand hoog en dun geworden. Veel bomen zijn in de stamvoet en de stam verzwakt door houtrot en door lengtescheuren in het stamhout. Hierdoor is er bij deze bomen een verhoogd risico op windworp of stambreuk ontstaan. Bij het bezwijken van de bomen zullen deze op hole 1 of op het achterliggende pad terecht komen. Er zijn geen opties om deze hoge dunne bomen middels snoeien duurzaam te behouden. Het heeft de voorkeur het vellen in de wintermaanden uit te voeren omdat dan vanuit de stobben weer nieuwe scheuten zullen uitlopen die te zijner tijd tot bomen kunnen uitgroeien. Hierdoor blijft de kaalslag van beperkte duur en hoeft er niet geïnvesteerd te worden in de aanplant van nieuwe bomen. In dit boomobject blijven na de kap 11 bomen over. Dit zijn vooral zomereiken.

De in samenwerking met onze architect Christoph Städler bepaalde kap betreft 75 bomen en het dunnen op een drietal plekken langs de baan van boompjes met een diameter kleiner dan 10 cm. Doel van deze werkzaamheden is het verbeteren van de lichtsituatie en luchtstromen rondom een aantal tees en greens, het vrijstellen van waardevolle loofbomen waardoor deze beter zullen groeien en het verwijderen van bomen die nu speltechnisch gezien ongewenst in play zijn. 

Totaal zullen er 125 bomen gekapt worden op een totaal van 18 ha bos- en houtopstanden. De baancommissie verwacht dat deze werkzaamheden een wezenlijke bijdrage leveren aan onze veiligheid, duurzaam bosbeheer en de verbetering van de kwaliteit van onze tees en greens. De werkzaamheden zullen in de loop van de week van 29 januari voltooid zijn.

Sallandsche Golfclub 'de Hoek'

Golfweg 2|7431 PR Diepenveen|
voor starttijden T:  +31 570 59 39 27(werkdagen: 08.30 – 16.00)|E:  caddiemaster@sallandsche.nl
 
voor secretariaat T:  +31 570 59 32 69(werkdagen: 08.30 – 16.00)|E:  secretariaat@sallandsche.nl
NAAR BOVEN
Sallandsche Golfclub 'de Hoek' © 2017   |   Powered by Idas B.V. Internet & ICT