Bericht van de baancommissie

Gebruikmakende van de periode dat de baan is gesloten vanwege het corona virus zijn de volgende geplande baanonderhoud werkzaamheden in tijd naar voren gehaald en worden in de maand april uitgevoerd.

Bezanding

De bezanding en het vertidrainen (prikken) van de baan was oorspronkelijk gepland eind mei plaats te vinden na de afloop van de competitie. Het werkprogramma is gebaseerd op de resultaten van een topsoilmapper onderzoek waarbij 30 cm in de grond wordt “gekeken”. Het voordeel van deze methode is dat het bezanden en vertidrainen kan worden afgestemd per locatie zowel in hoeveelheid zand als in de diameter van de pennen.

Drainage

Er wordt drainage geinstalleerd op hole 6 aan de rechterzijde bij de vijver en aan de linkerzijde bij de hoek van de dogleg. Beide gebieden blijven na regenval langdurig nat.

Renovatie tees

De renovatie van de tees van holes 3 en 13 stond gepland voor dit najaar. Indien de benodigde machines nog deze maand beschikbaar zijn zal de renovatie naar voren worden gehaald. Om de tees zo snel als mogelijk weer bespeelbaar te maken zal i.p.v. het zaaien van gras gebruik worden gemaakt van graszoden. De oorspronkelijke planning zal worden aangehouden indien de machines niet op tijd beschikbaar komen.

Dit jaar zal er een begin worden gemaakt met het verbeteren van de oranje tees, waarbij deze ook op de beregening worden aangesloten. Voor dit jaar staan de tees van de holes 1, 2, 3, 10 en 13 op het programma.

Eikenprocessierups

De bestrijding van de rups was al gepland voor eind april, begin mei. Afgelopen jaar werd het bomenbestand in kaart gebracht waarop gebaseerd in februari het onderhoud aan de bomen heeft plaats gevonden. Tevens zijn toen ook de plekken met een hoge concentratie aan rupsen in kaart gebracht. Door deze kaart op de kaart van de Vlinderstichting te leggen blijkt dat op één gebiedje na alle concentraties van rupsen in een gebied liggen waar bestrijding is toegestaan. Deze preventieve bestrijding zal bestaan uit een bacteriepreparaat dat wordt beneveld op het jonge blad van de eiken. Voor een meer duurzame bestrijding zijn onder begeleiding van de “The Old Sockets” 38 nieuwe nestkastjes door de vogelwerkgroep “De IJsselstreek” opgehangen naast de al bestaande 94. Vooral mezenjongen worden gevoed met de rupsen. Ook roofinsecten, zoals bijvoorbeeld de sluipwesp, vormen de natuurlijke vijanden van de rups. Om het insecten bestand te laten groeien worden bloeiende inheemse kruiden gezaaid.