Gisteravond hebben wij als bestuur vergaderd. Online wel te verstaan, want bij elkaar komen is er niet meer bij in deze vreemde tijden. Een groot deel van onze vergadering ging over corona. Over de maatregelen die wij hebben moeten nemen, over het afgelasten van voor onze club belangrijke wedstrijden en evenementen, over de competitie die niet doorgaat, de golflessen en de horeca die stilliggen en over de onzekerheid hoe het verder zal gaan.

Corona: het is een crisis met consequenties die zijn weerga niet kent. In de wereld, in Nederland, in steden, in dorpen, in de horeca, de reiswereld, de luchtvaart, op scholen, binnen gezinnen en niet in de laatste plaats in de zorg.

Onze overheid moet maatregelen nemen. Moeilijke maatregelen. Maatregelen die ingrijpen in de samenleving. Bedrijven missen inkomsten, werknemers moeten thuiswerken, Olympische- en topsporters kunnen niet meer trainen, grote evenementen worden afgelast, kinderen kunnen niet naar school. Dit rijtje is nog lang niet af. Heel ingrijpend, maar nog steeds niets vergeleken bij de consequenties die dit virus heeft voor mensen en gezinnen die besmet raken, overlijden en degenen die nog ziek gaan worden.

Alle maatregelen zijn gericht op het beperken van besmettingen en het voorkomen van te veel druk op de zorg. En niemand weet waar we nog voor staan. Hopelijk kunnen we over een paar weken zeggen: “we hebben het goed aangepakt”. Maatregelen in deze uitzonderlijke tijden kunnen niet al te gedetailleerd zijn. Maatregelen zijn erop gericht dat mensen zo min mogelijk verschillende sociale contacten hebben. Ze moeten zich terugtrekken in een zo klein mogelijk sociaal groepje en alleen van groepje wisselen als het nodig is voor werk en de minimale levensbehoeften. Daarin past een maatregel als het sluiten van sportclubs. Sportclubs in welke vorm dan ook nodigen uit tot wisselende sociale contacten. Dat de ene sport meer fysiek contact kent dan de ander klopt, maar wisseling van contacten hangt samen met sporten en vrijetijdsbesteding. In deze tijden kan er niet gedifferentieerd worden. Dat kost te veel tijd en leidt tot discussie. Duidelijkheid is het belangrijkst.

En golfen en golfbanen? Golfen is een sport, golfclubs en golfbanen zijn sportclubs en sportclubs zijn gesloten. Dat is geen richtlijn waar de NGF of de Sallandsche of welke andere golfclub ook zelf voor hebben gekozen. Deze maatregelen vloeien voort uit noodmaatregelen vanuit de overheid, overleg met het ministerie van VWS en uit noodverordeningen vanuit de veiligheidsregio’s . Binnen de golfwereld is er een discussie ontstaan over het sluiten van banen en de zin en onzin daarvan. Dit is te zien in vragen van leden, discussies op social media en via petities tegen het sluiten van golfbanen. Het toont de passie voor onze sport en dat is mooi, maar het leidt af van waar het echt om gaat: ons aller gezondheid en de maatschappelijke rol die wij daarin hebben.

Zoals u al begrepen zult hebben, gaan tot 6 april alle evenementen niet door. Afhankelijk van de ontwikkelingen in Nederland kijken wij na 6 april verder. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en houden u op de hoogte.

Allemaal missen we onze rondes golf. Dat gebeurt wel eens vaker in een slechte winter, maar deze situatie is uitzonderlijk. Voor onze proefleden geldt dit nog meer. De periode die bedoeld is om kennis te maken met golf, met onze vereniging en om contact te maken met andere leden, wordt verkort. Juist om aan het doel van kennismaking tegemoet te komen,  hebben wij besloten de proeflidmaatschapsperiode te verlengen met de gemiste weken.

Tot slot: Golfen is een luxe vrijetijdsbesteding waar we allemaal heel blij mee zijn. De luxe van in alle vrijheid je golfsport beoefenen en het in vrijheid kiezen van medespelers in wisselende samenstellingen, is een voorrecht. Dat  moeten we koesteren. Maar dan wel in een normale situatie zonder corona. Zodat we straks weer met elkaar in gezondheid ten volle van onze prachtige golfsport en golfbaan kunnen genieten.

Het bestuur