EikenprocessierupsĀ 

Let op! Eikenprocessierups! Op nogal wat eikenbomen in de baan zit de eikenprocessierups. Op sommige plaatsen zit hij ook laag tegen de boom. Veel bomen zijn gemarkeerd met een lint. Kom er niet aan. Op de doorgaande looproute, met name waar ze laag zitten, worden ze binnenkort door een bedrijf met apparatuur weggezogen. Het is onmogelijk om alles weg te halen. Zelf blijven opletten!

De baancommissie