Harken en vlaggenstokken aanraken weer toegestaan, holecups weer “normaal”

Tijdens de eerste coronagolf hebben wij in navolging van de NGF besloten dat het niet was toegestaan om vlaggenstokken, harken en ballenwassers aan te raken. De prullenbakken en ballenwassers zijn uit de baan gehaald en de de holecups zijn verhoogd. Tevens werd een tijdelijke regel ingesteld voor ballen in voetstappen in de bunker.

We zijn een jaar verder en hebben weer op advies van de NGF besloten harken en  ballenwassers (in de loop van volgende week) terug te plaatsen, de verhoging van holecups te verwijderen en het toe te staan de vlaggenstok aan te raken. Het is gebleken dat het veilig en verantwoord is deze stap te zetten vanwege  het kleine tot zeer kleine besmettingsgevaar dat hierdoor ontstaat.

Met het terugplaatsen van de harken vervalt de tijdelijke plaatselijke regel met betrekking tot ligging in bunkers. Het is ook de bedoeling dat u de bunker weer netjes aanharkt. Leden die het besmettingsgevaar toch verder willen verminderen adviseren wij zelf desinfectiemateriaal mee te nemen tijdens hun golfronde.

Het Bestuur