Jaarlijkse handicap herziening  

De komende week evalueert de Handicap Regel Commissie de ingeleverde scores van al haar golfers met handicap 36 of lager. Deze evaluatie wordt de jaarlijkse handicap herziening genoemd. Dit wordt gedaan op basis van jouw ingeleverde scores om te zien of je handicap nog overeenkomt met je speelsterkte.

Welke spelers komen voor een handicap herziening in aanmerking?

Als je 8 of meer scores in 2018 hebt ingeleverd, kom je in aanmerking voor een herziening. Als je in de laatste 12 maanden minder dan 8 scores hebt ingeleverd, dan worden deze scores aangevuld met de scores uit de afgelopen 24 maanden.

 Waarom is er een (jaarlijkse) handicap herziening?

De herziening is te vergelijken met een check-up van je auto. Voor jezelf en medeweggebruikers (medegolfers) is het belangrijk om er zeker van te zijn dat jouw auto (lees handicap) goed aan het (golf)verkeer kan deelnemen. Het gevolg van de (jaarlijkse) herziening is dat deelnemers aan bijvoorbeeld wedstrijden zoveel mogelijk gelijke kansen hebben.

Daarnaast wordt een herziening van je handicap gedaan om je meer spelplezier te geven, omdat je met de gedane aanpassing vaker in de buurt van je handicap of wellicht je handicap kunt spelen.

Ben je van mening dat de huidige handicap niet (meer) bij jou past?

Dan verzoekt de Handicap Regel Commissie om dit uiterlijk 12 januari 2019 kenbaar te maken met een bijbehorende onderbouwing, deze kan ingediend worden bij ons mailadres hrc@sallandsche.nl. Hierna kan de NGF de nieuwe passen aanmaken.

Mocht een verzoek tot aanpassing niet tijdig lukken, dan staat het iedereen vrij dit naderhand alsnog te doen. De HRC zal deze uiteraard ook in behandeling nemen.