Wat vooraf ging aan de viering van 10e lustrum van The Old Sockets op 5 maart!

Woensdag 4 maart heeft het TOS bestuur de Sallandsche Golf club een watertappunt aangeboden. Dit watertappunt ziet eruit als een vogelhuis en bevindt zich ter hoogte van de green van de 15e hole.

Het is de bedoeling dit tappunt te gebruiken om water te drinken en niet voor het bijvullen van bidons.

Op het zelfde moment bood het bestuur van de Sallandsche vernieuwde bordjes aan met de namen van Anton Ankersmit en Willy van Ittersum.

Deze founders van de TOS waren de schenkers van de 2 bruggetjes over de sloot tussen de 13e en de 15e hole bij de opening van de 18 holes baan in 1990.

Dit was natuurlijk reden voor een glas champagne en een toast op de Sallandsche en de TOS.

Over de viering van het lustrum op dat op 5 maart plaats vond, met het spelen van de baan in omgekeerde richting en diner met veel verassingen, volgt op een later moment een verslag.