Sallandsche sluit nieuw contract met De Enk Groen & Golf

Met een tevreden gevoel is op 5 november 2019 door het bestuur van de Sallandsche een nieuw 6-jarig contract met De Enk Groen & Golf afgesloten voor het baanonderhoud. Sinds het baanonderhoud is uitbesteed aan De Enk is onze baan zienderogen verbeterd. De samenwerking tussen De Enk en de Sallandsche is zeer goed te noemen. Er was ons dan ook veel aan gelegen om met onze partner in baanonderhoud verder te kunnen na het einde van het contract. De onderhandelingen met De Enk over de voortzetting van het contract hebben geleid tot een dusdanig positief resultaat dat het onderhoud van onze baan bij De Enk blijft én dat besloten is het nieuwe contract te laten ingaan vanaf 2020, zelfs voor het einde van de huidige contractstermijn.

De overeenkomst met De Enk is bezegeld door het zetten van handtekeningen en het drinken van een glas champagne. Wij kijken uit naar de samenwerking en zijn benieuwd naar alle innovaties die De Enk de komende jaren gaat inzetten op de Sallandsche.

Het bestuur