Schapen op de baan 13-14-15-16 mei

Eén van de doelstellingen van de GEO certificering is het stimuleren van heide ontwikkeling d.m.v. heideplagsel, heideplanten en begrazing door schapen.
Op de baan staan 11 stukjes heide met een totaal oppervlak van ongeveer 1 ha.
De baancommissie heeft contact met de Deventer Schaapskudde. Zij komen met hun kudde om deze stukjes heide te laten begrazen.
Er wordt naar gestreefd om het spelen zoveel als mogelijk ongehinderd door te laten gaan, waarbij de veiligheid van de dieren voorop staat.
Op 13-14-15-16 mei is de baan NQ i.v.m. onderhoud.
Op deze dagen zal de kudde er zijn en zullen waar nodig i.v.m. de veiligheid de holes worden aangepast.

De baancommissie