Schapen op de baan van 19 t/m 22 augustus

Eén van de doelstellingen van de GEO certificering is het stimuleren van heide ontwikkeling door middel van heideplagsel, heideplanten en begrazing door schapen. Op de baan staan 11 stukjes heide met een totaal oppervlak van ongeveer 1 hectare. De baancommissie heeft contact met de Deventer Schaapskudde. Zij komen om deze stukjes heide te laten begrazen. Er wordt naar gestreefd om het spelen zoveel als mogelijk ongehinderd door te laten gaan, waarbij de veiligheid van de dieren voorop staat.

Van 19 t/m 22 augustus is de baan NQ in verband met onderhoud. Op deze dagen zal de kudde er zijn en zullen waar nodig in verband met de veiligheid de holes worden aangepast.

De baancommissie