Schapen op de Sallandsche

Een van de doelstellingen van de GEO certificering is het stimuleren van heide ontwikkeling d.m.v. heideplagsel, heideplanten en begrazing door schapen. Op de baan staan 11 stukjes heide met een totaal oppervlak van ongeveer 1 hectare. De baancommissie heeft contact opgenomen met de Deventer Schaapskudde en heeft met de herderin de te begrazen gebieden bekeken. De kudde zal uit ongeveer 125 dieren bestaan. Er wordt naar gestreefd om het spelen zoveel als mogelijk ongehinderd door te laten gaan, waarbij de veiligheid van de dieren voorop staat. Er is nog nader overleg nodig over de data en de uren dat de kudde in de baan zal zijn. Waarschijnlijk zal het in april of mei plaats vinden. Tegen die tijd wordt U verder geïnformeerd.

De baancommissie