Ter versterking van het sportief klimaat binnen de Sallandsche Golfclub zijn wij op zoek naar jou!

Het sportief beleid van onze club is gericht op het ontwikkelen van activiteiten voor alle leden, met het oogmerk om deze op een zo hoog mogelijk spelniveau te brengen. Een hoger spelniveau gaat hand in hand met een intensievere beleving en zal daardoor het verenigingsleven nog meer stimuleren.

Hoe willen we dit bereiken? Via het model “breedtesport” willen we ieder lid op zijn/haar eigen niveau stimuleren èn talenten extra ondersteunen.

Onze pro’ s John en Arnoud, de ledencommissie, de wedstrijdcommissie, de handicap en regelcommissie en de spelende groepen leveren hier ieder op eigen wijze een bijdrage aan.

Om onze vereniging ook voor talentvolle spelers aantrekkelijk te houden, streeft het bestuur naar een meer competitief karakter. Met recreatief – en prestatiegerichte competitieteams willen wij op een zo hoog mogelijk niveau deelnemen aan de NGF competitie. Dit geld voor zowel jeugd als senioren.

Voor de jeugd zal de jeugdcommissie hier een belangrijke rol in spelen.

Voor de senioren zijn wij op zoek naar enthousiaste leden voor de technisch commissie.

Jouw taken zullen onder meer bestaan uit:

  • organiseren van gestructureerde training voor betere spelers
  • het verhogen van het spelniveau van de competitieteams
  • stimuleren van talentontwikkeling
  • de coördinatie van de NGF-competitie
  • advisering van het bestuur over het sportief beleid.

Heb je interesse?
Neem dan contact op met Gerard ten Have, voorzitter@sallandsche.nl / 06-30836568
of
Jan Achtereekte (bestuurslid technisch beleid), jan@sallandsche.nl / 06-21555676