Tee renovaties

Op 16 september zullen de werkzaamheden voor de tee renovaties van holes 11 en 15 aanvangen en zal er van tijdelijk tees moeten worden gespeeld. Gebruikmakend van de aanwezige machines zullen er ook drainage leidingen worden gelegd vanaf de rechter voorkant van de green van hole 14 en vanaf de linkerzijde van de green van hole 16.
Tevens zal de achterste bunker van hole 14 worden verwijderd.
Aan de rechterzijde van de fairway van hole 16 zullen twee proefstroken worden klaargemaakt voor een test met inheemse planten.

De baancommissie