Update 12 maart 2020

Door de extra maatregelen die vandaag door de overheid zijn genomen, nemen wij als bestuur de volgende aanvullende maatregelen:

 • Wij kondigen fase 3 af. Feitelijk is deze situatie al een feit omdat alle spelende groepen en de damescommissie naar aanleiding van ons advies van gisteren al besloten hebben geen activiteiten meer te organiseren. Fijn dat we dit met elkaar hebben gerealiseerd.
 • Wij doen een dringend beroep op leden met verkoudheidsklachten – ook zonder koorts – thuis te blijven in navolging van de landelijke maatregelen.

Dank voor ieders medewerking!

Het bestuur

Hieronder nogmaals de eerder door ons verspreide info over corona en de Sallandsche:

Maatregelen coronavirus

Het coronavirus houdt Nederland en de wereld in haar greep. Wij vinden het belangrijk u te informeren over wat corona voor onze club betekent.

De NGF adviseert clubs vanuit de gedachte “better safe than sorry” zelf beslissingen te nemen rondom clubactiviteiten, naast maatregelen die zij nemen ten aanzien van NGF-activiteiten. Als bestuur hebben wij gekeken naar de landelijke ontwikkelingen en contact gehad met het Deventer Sportbedrijf. De “Sportverkiezing van het jaar” wordt in Deventer afgelast en alle sportbonden zijn continue bezig ontwikkelingen rondom corona te monitoren en op basis daarvan proportionele maatregelen te treffen. Dat geldt ook voor ons. Wij onderscheiden als bestuur op dit moment 4 fasen met bijbehorende maatregelen. De fase waar wij voor de Sallandsche toe besluiten zal afhankelijk zijn van het aantal regionale besmettingen en de toename van het aantal landelijke besmettingen in combinatie met de richtlijnen van het RIVM. De maatregelen kunnen per moment veranderen. Voor onze club geldt in het bijzonder dat wij een groot aantal leden hebben die in de “kwetsbare” groep vallen. Dat nemen wij als bestuur mee in onze afwegingen. Bovenop onze eigen maatregelen hebben de maatregelen die vanuit overheidswege gelden uiteraard altijd voorrang.

Fase 1

Wij geven een algemeen advies aan alle leden:

 • Was regelmatig je handen
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Begroet elkaar niet door het schudden van handen
 • Golfers met een mogelijke besmetting blijven thuis en informeren het bestuur via secretaris@sallandsche.nl

Informatie van het RIVM klik hier
Informatie van de NGF klik hier

Fase 2

Uitbreiding maatregelen:

 • Vanuit de club georganiseerde wedstrijden en activiteiten worden gecancelled. Er is geen onderscheid tussen grotere en kleinere evenementen en wedstrijden.
 • Voor spelende groepen en de bridgecommissie geldt deze maatregel niet, maar aan deze groepen wordt dringend gevraagd zich aan te sluiten bij deze maatregelen en in ieder geval kritisch na te denken over samenkomsten.
 • Clinics en activiteiten door de pro’s georganiseerd worden gecancelled.
 • Voor de competitie volgen wij – vooralsnog – de NGF.

Fase 3

Uitbreiding maatregelen:

 • Activiteiten van Spelende Groepen worden gecancelled.
 • Gastspelers worden niet meer ontvangen.
 • Feesten en diners met groepen in het clubhuis worden gecancelled.

Fase 4

Uitbreiding maatregelen:

 • Clubhuis en/of drivingrange/baan worden gesloten tot nader order.

Maatregelen die nu gelden

Het bestuur van de Sallandsche heeft besloten dat op dit moment (11 maart 2020) fase 2 voor de Sallandsche geldt.

Wedstrijden worden tot nader order afgelast. Voor de komende 2 weken betekent dat, dat wordt afgelast:

 • Proefledenwedstrijd
 • Businesswedstrijd
 • Opening seizoen
 • Opening en demodag shop

Aan spelende groepen wordt gevraagd zich te conformeren aan de maatregelen die het bestuur heeft genomen.

Mocht de situatie tussentijds anders worden dan worden de maatregelen heroverwogen. Dit kan betekenen aanscherping of versoepeling. Wij informeren u dan via de website of per mail.

Wij hopen op uw begrip.

Het bestuur