Het blijkt, dat er nogal wat vragen bestaan over het “ Vogelhuis”
dat ter ere van het 50- jarig bestaan van de TOS in maart, geschonken is aan onze club.
Waarom een Vogelhuis in groot formaat?
Wel, een aantal TOS leden houdt zich al jaren bezig met het plaatsen van nestkastjes voor de vogels. Nestkastjes zijn dus zeer verbonden met de TOS.
Ook was er behoefte aan het weer plaatsen van een water tappunt bij de tee van de 16e hole. In het Vogelhuis staat een watercontainer, die regelmatig ververst wordt. Het is niet de bedoeling uw waterflesje hier te vullen. Wel om water te tappen in de drinkbekertjes, die rechts van de container te vinden zijn. Graag het bekertje na gebruik in de afvalbak naast het huisje gooien. Alles dus Corona proef!
Aan de binnenkant van het huisje zijn platen bevestigd, waarop u kunt zien welke vogels u kunt spotten op de baan.
Op 30 juli is er door de lustrumcommissie druk geschilderd. Over de grondverf zijn nu de echte TOS kleuren aangebracht.

Geniet er van.
Namens de TOS, Rein van Couwelaar.