Permanente plaatselijke regels Sallandsche Golfclub ‘de Hoek’

 1. Met uitzondering van de verharde weg door de 10e en de 18e hole zijn alle paden een integraal deel van de baan.
 2. ‘Buiten de baan’ is aangegeven door wit gemerkte hekken of palen om het terrein.
 3. Indien er sprake is van een belemmering (R25-1a) door grond in bewerking (GUR), is de speler verplicht die belemmering te ontwijken volgens regel 25-1b. GUR wordt gemarkeerd door blauwe palen.
 4. Indien de bal op hole 18 onspeelbaar tegen het beschermingshek terecht is gekomen, mag in aanvulling op regel 24-2 zonder straf gebruik worden gemaakt van daartoe aangewezen droppingzone.
 5. Een sproeikop binnen 2 stoklengten van de green en binnen 2 stoklengten van de bal mag worden ontweken. De bal moet dan worden gedropt zo dicht mogelijk bij de plek waar de belemmering wordt ontweken maar niet dichter bij de hole.
 6. Straf voor overtreding van de plaatselijke regel: matchplay – verlies van de hole; strokeplay – twee slagen.

Gedragsregels Sallandsche Golfclub ‘de Hoek’

 1. Walkanten en overzijde van de sloot rechts parallel aan hole 16 (= buiten de baan) mogen niet worden betreden.
 2. Er mogen geen buggies en trolleys op de foregreens en tussen de bunkers en de greens rijden.
 3. Plaggen terugleggen en aandrukken, pitchmarks herstellen en bunkers aanharken.
 4. Baanpersoneel heeft altijd voorrang.
 5. Mobiele telefoons niet gebruiken in de baan, het clubhuis en op het terras, behoudens bij nood.

Afstanden van de 100- en 150-meterpalen en op de sproeikoppen zijn tot midden green.

Tijdelijke plaatselijke regels Sallandsche Golfclub ‘de Hoek’

De grond rondom de eik op hole 1 en hole 6 bedekt met houtsnippers is een integraal deel van de baan. De houtsnippers zijn losse natuurlijke voorwerpen.

Afstandsmeters

Een speler mag afstanden bepalen met een afstandsmeter. Indien een speler tijdens een vastgestelde ronde een afstandsmeter gebruikt om ook andere gegevens te bepalen die zijn spel zouden kunnen beïnvloeden (bv. helling, windsnelheid, windrichting, advies over clubkeuze) overtreedt hij regel 14-3.
Uitzondering: apparatuur die informatie geeft over afstanden die men met bepaalde clubs slaat, mag gebruikt worden indien deze informatie vóór de ronde verkregen is.
Straf voor overtreding: bij de eerste overtreding bij matchplay: verlies van de hole. Bij strokeplay: 2 strafslagen. Bij de volgende overtreding: diskwalificatie.