Corona: zo helpen wij elkaar en blijven verbonden

Concept notulen Algemene Ledenvergadering