Algemeen

De leiding van de Business Club is in handen van Jan Wiggers en Ben Jansen. Zij worden bij de organisatie ondersteund door An Martens en Noor Schurink.
De communicatie verloopt via businessclub@sallandsche.nl en voor berichten op korte termijn gebruiken wij de groepsapp.

Wedstrijdkalender 2022
1 april 15.00 uur
13 mei 15.00 uur
3 juni 15.00 uur
1 juli 15.00 uur
2 september 15.00 uur

7 oktober 15.00 uur
28 oktober 15.00 uur

Vanaf 2022 organiseren wij alleen nog 9 holes wedstrijden met aansluitend een diner.
Voorafgaand aan de openstelling van een wedstrijd ontvangt u verdere informatie voor inschrijving via de app.