Duurzame golfbaan

Sallandsche golfclub is sinds 2018 in het bezit van het Golf Environment Organization (GEO) certificaat (voorheen Committed to Green).

GEO gaat over verantwoord en duurzaam golfbaanbeheer.

Planmatig beheer van het groen, veiligheidsprotocollen, het terugbrengen van energie- en water verbruik, het verbeteren van de broedmogelijkheden voor vogels, het versterken van mantelzoombegroeiingen, het op rillen brengen van snoeihout, het plaggen van de heide en het door schapen laten begrazen van de heide en het terug brengen van het water op Sallandsche zijn maatregelen waarmee dit wordt ondersteund.

GEO Report Sallandsche Golfclub 2021

 

De Sallandsche Golf ‘De Hoek’ beheert een prachtig gesitueerde en vormgegeven baan in het licht golvende dekzandlandschap ten noorden van Deventer. De baan is deels aangelegd binnen een bestaand landgoed, De Hoek. Opvallend zijn de bosstroken met vaak goed ontwikkelde bosranden waar struikhei en schraalgraslandsoorten zoals muizenoortje het beeld bepalen. Het GEO-team is groot en de taken zijn goed verdeeld. Greenkeeping is in goede handen van de kundige hoofdgreenkeeper en zijn team (De Enk). Het beheer van zowel de spelonderdelen als de natuurelementen bestaat uit zorgvuldig maatwerk. Complimenten voor de bijzonder toegankelijke registratie van IPM en de wijze waarop wordt omgegaan met de aanpak van straatgras, vermindering van waterverbruik en zorgvuldige bemesting, met opvallend lage mestgiften. Ook de manier waarop in korte tijd de samenwerking met lokale natuurgroepen is opgestart verdient een compliment. Natuurkenners ontdekken bijzondere soorten en brengen hun enthousiasme over; zeer de moeite waard om te delen met de leden en andere geïnteresseerden. De afronding van de verbouwing van het clubhuis is in zicht. Ook hier zijn grote slagen gemaakt o.a. op het terrein van energiebesparing. De algemene indruk is dat bij de Sallandsche, na de vorige audit in 2018, veel structureel in gang is gezet op professionele wijze. De club is zelf gaan nadenken over verbeterpunten.

Paul van Kan
GEO accredited independent verifier