Informatie en regels van de Handicap- en regelcommissie

Van niets tot EGA-handicap 

Het totale project "van niets tot EGA-handicap" kent twee stappen:

 • het verkrijgen van baanpermissie
 • het behalen van een handicap 54 of lager
Als lid van de Sallandsche dienen de bovengenoemde stappen 1 en 2 uitsluitend op de baan van de Sallandsche te worden doorlopen.
Voor begeleiding tijdens het doorlopen van dit traject is voor jeugdleden (tot 14 jaar) de technische commissie verantwoordelijk.

1. Het verkrijgen van baanpermissie
 • Praktijklessen door één van de pro's.
 • Het afleggen van het NGF-regelexamen. Zijn er meerdere kandidaten voor het NGF-regelexamen dan kan een theorieles gegeven worden.  Het is de bedoeling dat kandidaten zelf oefenen aan de hand van NGF-instructiemateriaal. Na voldoende oefening wordt het examen gedaan dat door de HRC wordt afgenomen. Op het examen worden 30 vragen gesteld, waarvan 10 etiquettevragen, 19 regelvragen en 1 stablefordvraag. Om te slagen voor het NGF-regelexamen moeten 23 van de 30 vragen goed beantwoord zijn.
 • Jonge spelers (in het lopende jaar nog geen 14 jaar) hoeven geen NGF-regelexamen af te leggen. Zij zijn wel verplicht 9 regellessen in de baan te volgen onder leiding van de jeugdcommissie.
 • Beschikt de speler over voldoende praktische golfvaardigheid dan kan de pro baanpermissie geven.
2. Het behalen van een handicap van 54 of lager.
 • Het NGF-regelexamen dient met succes afgelegd te zijn en het bewijs dient aan het secretariaat van de Sallandsche te worden getoond. De kandidaat moet dit bewijs zelf te bewaren.
 • Onder begeleiding van de mentor of anderen met een handicap wordt in de baan geoefend.
 • Door het spelen van een qualifying kaart (Q-kaart) kan een handicap van 54 of lager worden verkregen indien de speler 18 punten of meer over 9 holes of 36 punten of meer over 18 holes behaalt.  De Q-kaart moet worden gespeeld met een marker in bezit van een handicap van tenminste 54.  De Q-kaart moet met de hand worden ingevuld compleet met datum, tijd, naam van de marker, etc.  De Q-kaart, waarbij een handicap van 54 of lager is behaald moet worden ingeleverd bij het secretariaat van de Sallandsche waarna
  • de betreffende speler geregistreerd wordt in het Proware-systeem;
  • een handicapbewijs (NGF-pasje) voor deze speler wordt aangevraagd;
  • een handicap van 54 of lager aan de speler wordt toegekend.
 • Na de registratie van de speler in het Proware-systeem kan de speler voor het spelen van een nieuwe Q- kaart zelf een kaart aanmaken op een van de golfterminals in de hal van het clubhuis.  Na afloop van de ronde moet de getekende Q-kaart direct worden ingevoerd op de golfterminal en gedeponeerd in de daarvoor bestemde brievenbus onder de terminals in de hal van het clubhuis.
 • Voor het behalen van een handicap 36 (vanaf 54) voor leden (ouder dan 15 jaar) kan de Handicap-begeleidingscommissie een helpende hand bieden.
 • Tot het behalen van een handicap van 36 kan bij het spelen van een Q-kaart de handicap alleen naar beneden worden bijgesteld indien de speler onder zijn handicap speelt.
 • Zolang de speler nog geen handicap van 36 of lager heeft is deze verplicht van de oranje tees af te slaan.
 • Zodra een speler een handicapscore lager dan 36 heeft  kan de handicap  naar boven of naar beneden bijgesteld worden afhankelijk van het resultaat van gespeelde Q-kaarten. De handicap stijgt echter nooit boven de 36.
Speelrechten van spelers die beschikken over een handicap van 37 of hoger, zie “Regels voor spelers met baanpermissie en handicappers van 37-54”.
Taken HRC 

Taken van de handicap- en regelcommissie

De voorzitter en de secretaris hebben hun specifieke aan de functie verbonden taken. De vier overige leden hebben elk een afgerond taakgebied: handicaps, regels, golfvaardigheid en baan.

Ten aanzien van de handicaps
 1. Verantwoordelijk voor het handicap beleid binnen de club.
 2. Toezicht op de correcte toepassing van het EGA-Handicapsysteem:
Ten aanzien van de regels
 1. Formuleren van Plaatselijke Regels (local rules)
 2. Optreden als referee in daartoe aangewezen wedstrijden
 3. Bevorderen van de kennis van de Golfregels door middel van voorlichting en instructie
Ten aanzien van de baan
 1. Het doen vaststellen van de course- en slope-rating van de baan (door de NGF)
 2. Toezicht houden op het handhaven van de kenmerken van de baan, die bij de bepaling van de course- en slope-rating van belang zijn.

Sallandsche Golfclub 'de Hoek'

Golfweg 2|7431 PR Diepenveen|
voor starttijden T:  +31 570 59 39 27(werkdagen: 08.30 – 16.00)|E:  caddiemaster@sallandsche.nl
 
voor secretariaat T:  +31 570 59 32 69(werkdagen: 08.30 – 16.00)|E:  secretariaat@sallandsche.nl
NAAR BOVEN
Sallandsche Golfclub 'de Hoek' © 2017   |   Powered by Idas B.V. Internet & ICT