Op de Sallandsche Golfclub wordt 2 x per jaar een Algemene Ledenvergadering gehouden.  De Algemene Ledenvergadering (ALV) is een officiële bijeenkomst waar alle leden > 18 jaar van de vereniging mogen meepraten en meebeslissen over het gevoerde en toekomstige beleid van onze vereniging.

Stemrecht

Afhankelijk van uw lidmaatschap, heeft u stemrecht op de ALV. Meer informatie vindt u bij onze lidmaatschapsmogelijkheden.

Volmacht

Komt er op een ALV iets ter sprake waarover u kunt stemmen, maar kunt u tijdens de ALV zelf niet aanwezig zijn? Dan kunt u stemmen met een volmacht. Een volmacht is een formulier waarop u een ander lid schriftelijk toestemming geeft om voor u te stemmen. Een lid mag maximaal voor 3 leden gevolmachtigd zijn.

 

 

Onze sponsoren en businessleden