Op de Sallandsche Golfclub wordt 2 x per jaar een Algemene Ledenvergadering gehouden.  De Algemene Ledenvergadering (ALV) is een officiële bijeenkomst waar alle leden > 18 jaar van de vereniging mogen meepraten en meebeslissen over het gevoerde en toekomstige beleid van onze vereniging.

Stemrecht

Afhankelijk van uw lidmaatschap, heeft u stemrecht op de ALV. Meer informatie vindt u bij onze lidmaatschapsmogelijkheden.

Volmacht

Komt er op een ALV iets ter sprake waarover u kunt stemmen, maar kunt u tijdens de ALV zelf niet aanwezig zijn? Dan kunt u stemmen met een volmacht. Een volmacht is een formulier waarop u een ander lid schriftelijk toestemming geeft om voor u te stemmen. Een lid mag maximaal voor 3 leden gevolmachtigd zijn.

 

 

Onze sponsoren en businessleden

Volgende week op 5-6-7-8 juni gaan wij mits het weer het toelaat, groot onderhoud plegen op de greens en voorgreens, deze worden bezand, geprikt en doorgezaaid. U kunt tijdelijke greens aantreffen. Ook staat het bezanden van de fairways, drivingrange, en oefenbaan gepland wat behoorlijk wat overlast veroorzaakt.
Door deze werkzaamheden is de baan NON Q.

De drivingrange wordt geprikt wat betekent dat deze op maandag 5 juni gesloten zal zijn.

Naast het groot onderhoud zijn ook de schapen weer een aantal dagen in de baan om gras tussen de heide weg te eten. Wilt u hier ook a.u.b. rekening mee houden!