Informatie en regels van de Handicap- en regelcommissie

De voorzitter en de secretaris hebben hun specifieke aan de functie verbonden taken. De vier overige leden hebben elk een afgerond taakgebied: handicaps, regels, golfvaardigheid en baan.

Ten aanzien van de handicaps

  1. Verantwoordelijk voor het handicap beleid binnen de club.
  2. Toezicht op de correcte toepassing van het EGA-Handicapsysteem:

Ten aanzien van de regels

  1. Formuleren van Plaatselijke Regels (local rules)
  2. Optreden als referee in daartoe aangewezen wedstrijden
  3. Bevorderen van de kennis van de Golfregels door middel van voorlichting en instructie

Ten aanzien van de baan

  1. Het doen vaststellen van de course- en slope-rating van de baan (door de NGF)
  2. Toezicht houden op het handhaven van de kenmerken van de baan, die bij de bepaling van de course- en slope-rating van belang zijn.