Samenstelling Wedstrijd Commissie

Jilles de Bruin, voorzitter
Marjolijn Jaspers-Raijmakers, secretaris
Yvonne van Aalst-Rondhuis
Wiechert Beijeman
Frans de Boer
Rob Breuk
Pascale Chaussy
Mathilde Elink Schuurman
Anne Marie van Laar
Dorien Persenaire-Scheltens
Hip Rijpma
Joop van Schijndel
Johan Scholten
Liselotte van der Weijden
Beppie Westerbeek-Spin
Fons Witjes

wedstrijdcommissie@sallandsche.nl

Informatie Wedstrijdcommissie

De wedstrijdcommissie is met 16 leden de grootste commissie van de Sallandsche Golfclub en stelt o.a. de wedstrijdkalender vast en leidt de door haar georganiseerde wedstrijden.
De commissie ziet ook toe op een correct en wellevend gedrag m.b.t. het wedstrijdspel en publiceert de uitslag van de gespeelde wedstrijd direct na afloop daarvan op de website.Het Algemeen Wedstrijd Reglement (AWR) van toepassing op alle wedstrijden en informatie over specifieke wedstrijden treft u aan onder het wedstrijdregister.Wij wensen u heel veel speelplezier toe en hopen op een grote deelname aan de wedstrijden op onze mooie baan!

Teesluitingen bij wedstrijden

Bij een wedstrijd, die vermeld is in de wedstrijdkalender, geldt een teesluiting voor anderen van een kwartier vóór tot een kwartier na de reserveringstijd.
Bij shotgun wedstrijden worden alle holes waarop gestart wordt, gesloten 30 minuten vóór de eerste starttijd.
Bij officiële NGF-competitiewedstrijden(waaronder ook competitiewedstrijden vallen), zilverwedstrijden en clubkampioenschappen is dat een half uur voor de reserveringstijd en een half uur na de afslag van de laatste wedstrijddeelnemers.

Indien (ook) op hole 10 gestart wordt, hebben alle deelnemers aan een wedstrijd bij doorkomst op hole 1 voorrang en is tee 1 gesloten tot een half uur na doorkomst van de laatste flight.

De starttijden staan vermeld in de wedstrijdkalender en op de startlijst op “Mijn Sallandsche”.
Teesluitingstijden worden tevens vermeld op het mededelingenbord bij de shop.