Samenstelling Wedstrijd Commissie

Eline Toet, voorzitter
Mariëtte van Gelein Vitringa, secretaris
Pascale Chaussy
Floris van Eekert
Tim Erpenbeek de Wolff
Mathilde Elink Schuurman
Albert Hanckmann
Dorus Klunder
Steven van der Meulen
Jaap Reddingius
Ankie van der Rijst
Bart Schouw
Peter-Paul Steinweg
Ellen Tanis
Ellen Vermeij
Emmy Zuure

wedstrijdcommissie@sallandsche.nl

Informatie Wedstrijdcommissie

De wedstrijdcommissie is met 16 leden de grootste commissie van de Sallandsche Golfclub en stelt o.a. de wedstrijdkalender vast en leidt de door haar georganiseerde wedstrijden.
De commissie ziet ook toe op een correct en wellevend gedrag m.b.t. het wedstrijdspel en publiceert de uitslag van de gespeelde wedstrijd direct na afloop daarvan op de website. Het Algemeen Wedstrijd Reglement (AWR) is van toepassing op alle wedstrijden en informatie over specifieke wedstrijden treft u aan onder het wedstrijdregister. Wij wensen u heel veel speelplezier toe en hopen op een grote deelname aan de wedstrijden op onze mooie baan!

Teesluitingen bij wedstrijden

Bij een wedstrijd, die vermeld is in de wedstrijdkalender, geldt een teesluiting voor anderen van een kwartier vóór tot een kwartier na de reserveringstijd.
Bij shotgun wedstrijden worden alle holes waarop gestart wordt, gesloten 30 minuten vóór de starttijd.
Bij officiële NGF-wedstrijden (waaronder ook competitiewedstrijden vallen), zilverwedstrijden en clubkampioenschappen is dat een half uur voor de reserveringstijd en een half uur na de afslag van de laatste wedstrijddeelnemers.

Indien (ook) op hole 10 gestart wordt, hebben alle deelnemers aan een wedstrijd bij doorkomst op hole 1 voorrang en is tee 1 gesloten tot een half uur na doorkomst van de laatste flight.

De starttijden staan vermeld in de wedstrijdkalender en op de startlijst op “Mijn Sallandsche”.
Teesluitingstijden worden tevens vermeld op het mededelingenbord bij de shop.