Start enquête Players 1st voor leden die de Sallandsche verlaten

 

In oktober hebben wij een tevredenheidsenquête gehouden onder onze nieuwe leden. Op 1 januari start een nieuw verenigingsjaar. Van leden die hun lidmaatschap hebben opgezegd horen wij graag wat zij van de Sallandsche vinden en willen we de achtergrond van hun opzegging weten. Nuttige informatie die gebruikt kan worden om de Sallandsche te verbeteren.

Rond 18 december ontvangen de leden die hebben opgezegd een enquête en medio januari krijgen onze proefleden die hun proeflidmaatschap niet voortzetten deze enquête.

We hopen weer op net zo’n grote respons als onder de nieuwe leden. Heeft u vragen? Laat het ons weten via secretaris@sallandsche.nl

Het bestuur