Op vrijdag 17 september j.l.  kon op onze prachtige baan het Deventer Bijzonder – golftoernooi gespeeld worden. De club nam, conform zij zelf al een groot aantal jaren aangeeft in haar doelstelling, haar sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid en stelde om niet de baan ter beschikking. De Stichting Deventer Bijzonder op haar beurt stelt zich ten doel activiteiten te organiseren én uitvoeren met het oogmerk kwetsbare mensen zo lang mogelijk deel te laten nemen aan het sociaal maatschappelijke leven. In de concretisering stellen wij ons voor een groot aantal van onze leden te betrekken, zodat onze club zich ook zelf zichtbaar kan presenteren in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen. (In de afgelopen vijf jaar hebben wij onder de noemer van het Rode Kruis daar veel ervaring mee opgedaan en zo veel positieve publiciteit weten te genereren voor onze toenmalige partner.)

De dag was een groot succes. Een lunch, een wedstrijd over 18 holes, na afloop een drankje en hapje op het terras en tenslotte een BBQ. Onze horeca liet zich daarbij van zijn beste kant zien en na afloop was er alom lof voor een zeer geslaagde golfdag, niet in zijn minst van deelnemers van buiten onze club.

Met de opbrengst wordt een belangrijk voorschot genomen op de organisatie van de volgende editie van Deventer op Stelten, te weten: de openingsavond voor zo’n 500 mensen met een beperking. Een traditie inmiddels die de gemeente Deventer én de provincie Overijssel nadrukkelijk onderschrijft en ondersteunt.