Controle op zwartspelers

Onze Marshalls vragen uw aandacht voor het volgende. Ze willen scherper toezicht gaan houden op de legitimiteit van spelen. Er zijn signalen dat er met name in de vroege ochtenduren ‘zwartspelers’ gebruik zouden maken van de baan.
Hoewel de Marshalls veel leden kennen zou hun taak vergemakkelijkt worden als alle leden er zorg voor dragen dat hun lidmaatschapslabel duidelijk zichtbaar aan de golfkar is bevestigd.
Graag uw medewerking!

Gerard ten Have