Sallandsche Golfclub ‘de Hoek’ staat voor een veilige en prettige sportomgeving. Leden en gasten gaan bij onze club respectvol met elkaar om. Toch kan er sprake zijn van ongewenste omgangsvormen. Wat voor de één nog net kan, kan voor een ander als onprettig of ontoelaatbaar zijn. Het hoeft niet altijd seksueel getint te zijn, ook plagen, ongepaste grapjes of intimideren vallen onder ongewenst gedrag.

De Sallandsche Golfclub wil een golfclub zijn waar leden en gasten zich veilig en vertrouwd voelen en bij ongewenste omgangsvormen contact kunnen opnemen met een vertrouwenspersoon binnen de vereniging.

De vertrouwenspersoon draagt zorg voor de eerste opvang van betrokkenen (slachtoffers, ouders van minderjarige slachtoffers, beschuldigde, bestuur en eventueel de bond) bij een incident binnen de vereniging.

Protocol en werkwijze vertrouwenspersoon

 

Mien-Jet Kersemaekers en Joop Blaauw wonen allebei in Bathmen.
Zij hebben nog meer gemeen: beiden hebben geneeskunde gestudeerd, in Utrecht resp. Groningen, en werkten als arts.
Mien-Jet was jeugdarts in Deventer, Raalte en Zutphen. Joop was huisarts in Bathmen. Mien-Jet is sinds 1997 lid van de Sallandsche, zat in de Wedstrijdcommissie en de Handicap- en Regelcommissie. Joop is al lang lid van de Sallandsche maar korter dan Mien-Jet. Hij was niet erg actief maar speelde wel regelmatig in het buitenland. Hij is begonnen met het opkrikken van zijn golfspel bij onze Pro.

Contactgegevens:

Dhr. Joop Blaauw: vertrouwenspersoon1@sallandsche.nl
Mevr. Mien-Jet Kersemaekers; vertrouwenspersoon2@sallandsche.nl